Projecten

Om structurele en permanente verkeerseducatie voor alle leeftijdscategorieën te kunnen bieden ontwikkelen we samen met het onderwijs, de overheid en ondernemers nieuwe innovatieve verkeersprojecten. Momenteel lopen er verschillende innovatieve verkeersprojecten.

Ben je een student of een organisatie die en innovatief idee heeft voor het verbeteren van de verkeersveiligheid of onderzoek wil doen? Neem contact met ons op. Wij kunnen binnen ons netwerk kijken of een samenwerking mogelijk is.

Pilot zichtbaarheid op de fiets voor leerlingen

Samen met leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss is gekeken hoe we de zichtbaarheid op de fiets zouden kunnen verbeteren. Om kinderen te overtuigen van het belang en hen op een goede manier aan te spreken hebben we deze leerlingen gevraagd met ons mee te denken.

In samenwerking met onze partner 3M zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan met het kwalitatief hoogwaardige reflectiemateriaal van 3M en hebben verschillende ontwerpen voor de fiets gemaakt. Het winnende ontwerp is samen met Blomsma sign & safety uitgewerkt naar een product dat te bestellen is via onze webshop.

De innovatieve reflectiestrips in combinatie met een interactief lesprogramma gericht op inzicht en gedrag wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met verschillende stakeholders en experts waaronder bureau D&B en zal beschikbaar zijn voor scholen.

Pilot zichtbaarheid op de fiets voor medewerkers

 Na het vooronderzoek bij leerlingen over het verbeteren van de zichtbaarheid op de fiets, wordt in samenwerking met stakeholders waaronder de gemeente Oss en bureau D&B het interactieve lesprogramma in combinatie met de innovatieve reflectiestrips vertaald naar een werkgeversgerichte aanpak.

Naast de overheid is het ook aan organisaties om hun gedeelde verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen dat hun medewerkers aan het einde van de dag weer veilig thuiskomen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personeel stopt niet bij de voordeur van het bedrijf. Veel bedrijven willen ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we dit in de praktijk kunnen brengen.

ADAS in de showroom i.s.m. de HAN

De ontwikkelingen in de automotive branche gaan razendsnel. In de huidige auto’s zitten al meer dan 80 veiligheidssystemen (Advanced Driver Assistance Systems) waarvan de gebruiker zich eigenlijk niet bewust is of niet goed weet hoe hij deze moet gebruiken.  In de samenwerking met verschillende partners waaronder de HAN Automotive Research wordt onderzocht welke behoefte er is aan extra ondersteuning bij het informeren van (auto)verkopers en consumenten. Én hoe dit het beste aangepakt kan worden.

IMPROVE Project voor Europese AAL programma

Het IMPROVE project kijkt naar de rijvaardigheid van ouderen en zo nodig ondersteuning in de auto op basis van realtime data van chauffeur, voertuig en omgeving. In het kort komt het er op neer dat samen met partners een IT gebaseerde (oudere) driver support tool wordt ontwikkeld. Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wordt hierbij gebruikt als testcentrum.


Nieuw programma vrachtwagenongevallen op snelwegen

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over vrachtwagenongevallen op snelwegen wordt er een nieuw lesprogramma ontwikkeld. Hierbij kijken we naar het probleem en vertalen dit naar een werkgeversaanpak. 

De insteek is vrachtwagenchauffeurs bewust te maken van de risico’s, deze te verkleinen of te voorkomen. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden dat het programma ook in te zetten is voor nascholing Code 95.