Het Innovatiecentrum

De nieuwe locatie voor het innovatiecentrum komt aan de Osseweg langs de Weg van de Toekomst (N329). Deze locatie is nu nog landbouwgrond, maar daar zal het innovatiecentrum dat bestaat uit het Experience center op het gebied van verkeersveiligheid met de verschillende verkeersprojecten, de proeflabs voor de doorontwikkeling van innovaties, het Logistic Experience Center en het buitenterrein voor praktijktrainingen aangelegd worden.

Het nieuwe Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek gaat een uitdagende en innoverende leeromgeving scheppen voor jongeren en ouderen. De ambitie is om jaarlijks duizenden kinderen op een speelse en interactieve manier structurele verkeerseducatie te bieden. Voor iedere leergang is er een aangepast programma. Maar niet alleen kinderen kunnen verkeersonderwijs verkrijgen, ook voor volwassenen zijn er leeftijdsspecifieke verkeersprogramma’s en trainingen. Daarnaast zijn er nog de bezoekers die buiten de schooltijden het centrum kunnen gaan bezoeken en ontdekken. Zo wordt het een centrum voor alle verkeersdeelnemers, dat open zal zijn 7 dagen in de week.

Bovendien kan iedereen kennismaken met innovaties in het verkeer en het zelf ervaren. Onderzoek naar het menselijk gedrag bij het gebruik van deze innovaties zorgt dat de kloof tussen ontwikkelaars en de weggebruiker verdwijnt. De combinatie van structurele innovatieve verkeerseducatie, onderzoek naar innovaties in het verkeer en onze praktijkgerichte aanpak, maakt het centrum uniek. De ultieme gedachte is dat dit centrum een blauwdruk wordt voor de rest van Nederland en zelfs Europa.

We kunnen niet langer accepteren dat er jaarlijks zoveel verkeersdoden en zwaargewonden vallen. In onze ogen is iedere verkeersdode er één te veel.

Ontwikkelingen van het centrum

2007: Start besprekingen over de school van de Toekomst voor verkeer, transport en logistiek

2007: Locatieonderzoek

2010: Gebiedsvisie zone Oss-Berghem bekend

2012: Businessplan Expertisecentrum N329

Opgesteld met meerdere initiatiefnemers uit het onderwijs, de infra en de logistiek

2013-2015: Vertraging door recessie

2016: Aangepast businessplan Verkeers Centrum Brabant

Het verkeerscentrum gaat verder zonder de initiatiefnemers uit de andere sectoren. Zij worden later partners.

2017: Intentieovereenkomst met de gemeente

2018: Positieve podiumbijeenkomst gemeenteraad

2019: Verkeers Centrum Brabant gaat verder onder de naam Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek en start eerste projecten op

2020: Fysieke tijdelijke locatie aan de Rijnstraat in Oss gereed voor samenwerking en ontwikkeling projecten

2020: Stichting Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek is opgericht

2022: Wijziging bestemming locatie Osseweg-Weg van de Toekomst gereed

Eind 2023: Start bouw Experience center verkeersveiligheid

Experience center verkeersveiligheid

Er bestaan al veel verkeersprojecten, vooral gericht op de jeugd. En een groot aantal van hen zijn goed. In het nieuwe centrum gaan we de projecten waarvan wij geloven dat het een positieve gedragsverandering oplevert of de verkeersveiligheid direct verbetert een vaste omgeving bieden met een vernieuwende kijk. Denk bijvoorbeeld aan het dodehoekproject en de fietscontrolestraat. Maar ook nieuw ontwikkelde verkeersprojecten zullen te bezoeken zijn, waarbij het zelf ervaren op een speelse en interactieve manier voorop staat.

Groot voordeel van een vaste omgeving is dat de projecten dagelijks te bezoeken zullen zijn voor scholieren, bedrijven met hun medewerkers en families, en daardoor een groot bereik hebben. Als inspiratie voor hoe dit deel van het nieuwe centrum eruit komt te zien, denk aan de experience van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Maar dan volledig gericht op verkeersveiligheid.

Proeflabs voor doorontwikkeling van innovaties

In het centrum komen proeflabs voor innovaties in de infrastructuur en mobiliteit. Hier kunnen innovatieve organisaties, ontwikkelaars en studenten samenwerken aan doorontwikkeling en hun innovaties in het vakgebied tonen. Deze kunnen als simulatieopstelling of via interactieve programma’s zelf te ervaren zijn door bezoekers. Onderzoek naar het gedrag van de mens bij het gebruik van de innovaties wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Diverse innovaties in de infra zullen ook tentoongesteld worden buiten op het manoeuvreerterrein, in de ontvangstruimte en verspreid door het gebouw. Om een idee te krijgen van de inhoud zie de themakaart.

Vaste omgeving om zoveel mogelijk mensen te bereiken

Om gebruikers in contact te laten komen met innovaties in het verkeer, om een plaats te bieden waar partners in projecten samen kunnen werken, waar je niet beperkt wordt om bezoekers zelf ervaringen op te laten doen op een speelse en interactieve manier die leiden tot inzicht en bewustwording en waar kruisbestuivingen plaats kunnen vinden, is een fysieke locatie nodig.

Dit betekent niet dat er op locatie bij een organisatie of school geen educatie wordt verzorgd. Beide opties zijn mogelijk afhankelijk van het lesprogramma dat gekozen wordt.