MVO en veilig op de fiets

Stimuleert jouw bedrijf medewerkers op de fiets naar het werk te komen? Heb je ook een mooie fietsregeling? Maar sta je er wel bij stil, dat als je op de fiets naar het werk gaat daar risico’s aan verbonden zitten? Meer dan je zult verwachten.
Wil je het als bedrijf echt goed voor elkaar hebben, dan denk je ook na hoe medewerkers veilig van en naar het werk kunnen fietsen. Alles om er voor zorgen dat zij aan het einde van de dag weer veilig thuiskomen bij hun gezin.

Veilig thuiskomen is een recht voor iedereen, maar niet altijd vanzelfsprekend! Dat geldt zeker voor fietsers.

icons/rip

0

verkeersdoden waren er te betreuren in 2021, waarvan 207 fietsers. Er zijn meer doden onder fietsers dan automobilisten.

icons/injury

0

ernstig verkeersgewonden in 2021, die nooit meer 100% beter worden.

icons/brabant-3

0

Brabantse verkeersdoden in 2021. Noord-Brabant telt al jaren de meeste verkeersdoden van Nederland.