Pilots

Het ontwikkelen van nieuwe verkeersprojecten gebeurt veelal via pilots in samenwerking met de regionale overheid, ondernemers en het onderwijs. Na een vooronderzoek onder de doelgroep wordt gekeken hoe we het programma zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij hun belangen, behoeften en gedragingen om voor een gedragsverandering in het verkeer kunnen zorgen. Na een succesvolle effectmeting kan het programma opgenomen worden in het centrum en mogelijk breed uitgedragen worden op scholen.

Pilot

Pilot zichtbaarheid op de fiets voor leerlingen

Samen met leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss is gekeken hoe we de zichtbaarheid op de fiets zouden kunnen verbeteren. Om kinderen te overtuigen van het belang en hen op een goede manier aan te spreken hebben we deze leerlingen gevraagd met ons mee te denken.

Pilots
Pilots
Pilot

Pilot zichtbaarheid op de fiets voor medewerkers

Na het vooronderzoek bij leerlingen over het verbeteren van de zichtbaarheid op de fiets, wordt in samenwerking met stakeholders waaronder de gemeente Oss en bureau D&B het interactieve lesprogramma in combinatie met de innovatieve reflectiestrips vertaald naar een werkgeversgerichte aanpak.