Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wordt dé locatie waar permanente verkeerseducatie, innovaties op het gebied van infrastructuur en mobiliteit en het Logistic Experience Center met leerwerkbedrijf samenkomen. Het is een uniek concept, omdat het niet alleen deze 4 onderdelen huisvest maar ook met elkaar verbindt. Het gedrag van de mens in het verkeer is de rode draad door het centrum.

De kracht van het centrum ligt in de samenwerking tussen ondernemers, de overheid en het onderwijs. Onderzoek door en samen met studenten is een belangrijk onderdeel van onze proeflabs, die innovaties op het gebied van infrastructuur en mobiliteit gaan tonen. Naast het tonen van innovaties, kunnen bezoekers de innovaties zelf ervaren  door proefopstellingen. Op een speelse en interactieve manier willen we zo bewustwording en inzicht scheppen.

Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren door ervaringsgerichte verkeerseducatie te bieden en weggebruikers voor te bereiden op en te begeleiden bij innovaties in het verkeer. 

Permanente verkeerseducatie

Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek is ontstaan uit een maatschappelijk belang. Het gaat namelijk niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland.

Lees meer…

Innovatie in infrastructuur

In het centrum komt een proeflab voor innovaties in de infrastructuur. Dit is een plaats waar organisaties die willen innoveren, ontwikkelaars en studenten samenkomen..

Lees meer…

Innovatie in de mobiliteit

Het solarteam Eindhoven is verbonden aan het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek. De gedachte is een klein model van de solarauto in het proeflab voor de mobiliteit te plaatsen.

Lees meer…

Logistic Experience Center

In het Logistic Experience Center staat het kennismaken met de logistieke sector en het ‘zelf ervaren’ door de jeugd voorop. Zo is er o.a. een doorkijk naar het leerwerkbedrijf. 

Lees meer…

VOLG ONS VIA