Samen het doel bereiken

Onze missie is ‘0 verkeersdoden in Nederland’. Maar dit kunnen we niet alleen. Samenwerking tussen ondernemers, het onderwijs, ontwikkelaars en de overheid is nodig, want alleen sámen kunnen we de verkeersveiligheid in Nederland structureel verbeteren. Veilig thuiskomen is een recht voor iedereen, maar niet vanzelfsprekend! Steun daarom ons centrum en strijd mee.

Onze partners

Het innovatiecentrum heeft ondertussen al verschillende partners aan zich verbonden. De gemeente Oss heeft via een intentieverklaring aangegeven dat zij achter onze plannen staat en zich mede zal inspannen om onze doelstellingen te realiseren. Via de provincie lopen ondertussen een aantal pilots, maar ook het onderwijs uit de regio en hogescholen doen mee. Bovendien sluit het bedrijfsleven uit de infra, mobiliteit en logistiek aan om mee te werken aan innovatieve verkeersprojecten en/of door een financiële bijdrage te leveren gericht op verkeerseducatie voor kinderen. Een andere optie is innovaties in het verkeer door te ontwikkelen i.s.m. studenten en weggebruikers. Er zijn vele mogelijkheden om bij te dragen aan ons doel en we zijn altijd op zoek naar nieuwe partners.

icons/connecting

MVO in de praktijk brengen

Steeds meer bedrijven willen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Maar hoe breng je dat concreet in de praktijk? Er zijn verschillende workshops of bedrijfsuitjes voor medewerkers gericht op verkeersveiligheid waar een bedrijf voor kan kiezen. Zo neem je naast de overheid de gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen dat je medewerkers aan het einde van de dag weer veilig thuiskomen. Daarnaast is het mogelijk om kinderen te “adopteren” voor innovatief verkeersonderwijs of om een verkeersproject/leslokaal te adopteren.

icons/result

Stimuleren onderzoek & doorontwikkeling

Partners kunnen zich verbinden aan een verkeersproject en samenwerken aan doorontwikkeling van een innovatie of product. Juist de samenwerking in combinatie met de faciliteiten van het centrum en de jarenlange praktijkervaring op het gebied van opleiden van mensen in het verkeer, zorgen voor een inspirerende innovatieve proeftuin op het gebied van mobiliteit, logistiek en infrastructuur.

icons/shake

Netwerken en kennis delen

Het centrum faciliteert samenwerking tussen ondernemers, het onderwijs en de overheid en biedt een fysieke locatie om samen aan innovatieve projecten te werken. Zo breid je niet alleen je netwerk uit en vind je gelijkgestemde partners, je kan ook in contact komen met toekomstig personeel. Bovendien biedt het de mogelijkheid om van elkaar te leren.

icons/person

Hart voor verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid een warm hart toedragen kan ook een reden voor deelname zijn. Of dit nu komt doordat je je dagelijks bezig houdt met verkeer(sveiligheid) of vanuit een persoonlijke overtuiging door ervaringen met verkeersongevallen in je familie of vriendenkring. Jouw bijdrage kan helpen de verkeersveiligheid structureel te verbeteren.
Iedere verkeersdode is er een te veel.

Partners

Partner aan het woord

Projecten en pilots

Bijdragen aan verkeersveiligheid

Deelnemen aan projecten of pilots is een manier om partner te worden. Op dit moment lopen er diverse projecten en pilots die we in samenwerking met partners hebben opgestart en aan het ontwikkelen zijn.