Structurele innovatieve verkeerseducatie

Het innovatiecentrum maakt zich sterk voor innovatief en structureel verkeersonderwijs gericht op gedragsverandering in het verkeer. In de praktijk blijkt namelijk dat 90 % van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door gedrag. Als je écht verschil wilt maken, moet er ingezet worden op structurele (permanente) verkeerseducatie voor jong én oud.

Om dat te bereiken heb je voor iedere leeftijd of leeftijdsgroep een innovatief verkeersprogramma nodig. Er bestaan al veel verkeersprojecten, vooral gericht op de jeugd. En een groot aantal van hen zijn goed. In het nieuwe centrum gaan we de projecten waarvan wij geloven dat het een positieve gedragsverandering oplevert of de verkeersveiligheid direct verbetert een vaste omgeving bieden met een vernieuwende kijk. Hiervoor gaan we graag de samenwerking aan met verschillende verkeersveiligheidsorganisaties.

Zodra de nieuwbouw klaar is zullen scholen het centrum kunnen bezoeken, maar sommige programma’s zijn ook op locatie te verzorgen. Bovendien zetten we nu in op nieuw te ontwikkelen verkeersprogramma’s, waarbij het zelf ervaren op een speelse en interactieve manier voorop staat. Daarvoor zijn we al de samenwerking aangegaan met verschillende scholen in de regio en lopen er verschillende projecten.

Voor volwassenen zijn er reeds verschillende trainingen te volgen die zich richten op het verbeteren van de eigen verkeersveiligheid en die van een ander, zie hieronder.

icons/connecting

Van eilanden naar samenwerking

Er zijn veel verschillende organisaties die zich inzetten voor een veiliger verkeer. Ieder met een eigen specialisatie en vaak veel enthousiaste vrijwilligers. Het uiteindelijke doel is hetzelfde. Door programma’s aan elkaar te verbinden, van elkaar te leren en het te combineren met innovaties of bepaalde faciliteiten, geloven wij dat er synergie te behalen is. Wij willen geen concurrent zijn, maar juist een samenwerkingspartner.

icons/play

Speels en interactief

Door kennis en vaardigheden bij te brengen en juist in te zetten op bewustwording en inzicht willen we een blijvende gedragsverandering in het verkeer realiseren. Belangrijk hierbij is leerlingen veel zelf te laten ervaren op een speelse en interactieve manier en het dichtbij hen te brengen. Door de risico’s te kennen en handvatten te geven kunnen ze andere beslissingen nemen.

icons/loop

Niet reactief maar proactief

Innovaties kunnen invloed hebben op hoe we ons in het verkeer gedragen. Negatief, denk aan de ongelukken veroorzaakt door het gebruik van de smartphone en de elektrische fiets. Maar ook positief, zoals de veiligheidssystemen in auto’s, als ze door de bestuurder niet uitgezet worden. Door proactiever onderzoek te starten en lesprogramma’s te ontwikkelen of aan te passen, kan de gebruiker voorbereid/begeleid worden bij de innovaties in het verkeer.