Innovaties in het verkeer

De wereld staat niet stil en dagelijks vinden er innovaties plaats die van invloed zijn op het verkeer. Maar hoe zorgen we dat weggebruikers weten hoe ze met deze innovaties moeten omgaan en zelfs actief gaan gebruiken in het verkeer? Maar ook hoe zorgen we dat de kloof tussen de techniek en het menselijk gedrag wordt verkleind? In samenwerking zien wij de oplossing.

Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wil weggebruikers voorbereiden op en begeleiden bij innovaties in het verkeer door hen het zelf te laten ervaren in een veilige omgeving via simulatieopstellingen of interactieve lesprogramma’s. Én ontwikkelaars en studenten de kans geven onderzoek te doen naar hoe weggebruikers reageren op hun nieuwe technieken. Dit doen we in samenwerking met het onderwijs, ondernemers en de overheid in pilots en projecten.

icons/connecting

Verbinden van verschillende
disciplines

Ieder is sterk in zijn vakgebied, maar om het menselijk gedrag te koppelen aan de techniek en innovaties is samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk. Partners kunnen elkaar vinden in het Innovatiecentrum.

icons/result

Onderzoek in de praktijk brengen

Onderzoek doen is één ding, maar vaak is een testlocatie in de vorm van een fysieke locatie, een aangepast lesvoertuig of alleen al het delen van praktijkervaringen een belangrijke onderdeel van het onderzoek. Het Innovatiecentrum faciliteert hierin.

icons/loop

Continue innoveren en optimaliseren

Onderzoeken of weggebruikers de innovatie begrijpen en/of goed toepassen is van groot belang. Maar na één onderzoek of pilot stopt het niet. De meerwaarde ligt in het leggen van verbindingen tussen verschillende pilots en doorontwikkeling van bestaand onderzoek of innovaties.

Projecten & Pilots

Als het gaat om innovaties in het verkeer dan hebben we het over innovaties in de infra, in de mobiliteit en in de logistiek. Deze laatste lijkt een vreemde eend in de bijt, maar bedenk dan dat de beroepschauffeurs één van de grootste beroepsgroep is in Nederland en hier een groot aandeel heeft in de verkeersveilig- of onveiligheid. Structurele innovatieve verkeerseducatie moet er voor zorgen dat de mens meegenomen wordt in de innovaties en veilig kan (blijven) deelnemen in het verkeer. Op dit moment lopen er al verschillende pilots en projecten.

Project

Glow Slow

In Nederland zijn er zo’n 23,4 miljoen fietsen. Hiermee kan wel gezegd worden dat Nederland een echt fietsland is. Dit heeft ook zo zijn gevolgen. Zo komen er jaarlijks 207 fietsers om het leven en raken duizenden mensen ernstig gewond in het verkeer. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 5 studenten aan de slag zijn gegaan met de verkeersveiligheid. Hierbij is specifiek gekeken naar de gevaarlijke oversteekpunten van de fietsstraat in Oss.

Infra

Ook interesse om deel te nemen?

Heb je een innovatie of een idee om de verkeersveiligheid te verbeteren en zoekt je een partner om het verder te ontwikkelen? Meld je dan hieronder aan, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.