• Home
  • Nieuws
  • Het Logistic Experience Center weer een stapje dichterbij

Het Logistic Experience Center weer een stapje dichterbij

Na een productieve brainstormsessie met een aantal toonaangevende bedrijven in de logistiek, lijkt het business model een succes. Samen is er gekeken naar de mogelijkheden voor het Logistic Experience Center en hoe we dit anders kunnen invullen dan bestaande vergelijkbare initiatieven.

De nadruk ligt bij ons centrum op de ‘Experience’ en experimenteren in plaats van alleen het delen van expertise. Dit doen we door studenten, kinderen en klanten producten zelf te laten ervaren in een werkend warehouse en waar mogelijk studenten producten te laten doorontwikkelen in samenwerking met bedrijven.

Wat voorop staat is de MVO-gedachte. Hoe kunnen we de jeugd enthousiasmeren voor de logistiek, zodat we nu en in de nabije toekomst voldoende geschikt personeel hebben. Maar ook het verzorgen van verkeerseducatie voor scholieren is zeer positief ontvangen. Op naar de volgende werksessie!