Nieuwe naam voor Verkeers Centrum Brabant

Per januari is de naam Verkeers Centrum Brabant veranderd in Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek, ICVL in het kort.

Meerdere grote landelijke partijen hebben aangegeven dat de referentie naar Brabant in de naam niet gunstig is. De nieuwe naam heeft een meer landelijke dekking en gezien dat het centrum een blauwdruk gaat worden voor de rest van Nederland, is dit ook een logische keuze. Bovendien dekt de nieuwe naam nog beter de activiteiten van het centrum, die vooral gedoeld zijn om bezoekers voor te bereiden op en te begeleiden bij innovaties in het verkeer en de logistiek.