Samenwerking met ACE een feit

Het Automotive Center of Expertise (ACE) is het kenniscentrum op het gebied van toegepast Automotive onderzoek en brengt het onderwijs en het bedrijfsleven samen. Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen en de HAN zijn hierbij aangesloten. Het volledige automotive onderzoek zit zo onder één dak.

De onderzoekteams richten zich vooral op innovaties in de techniek. Denk aan de mogelijkheden voor de zelfrijdende auto, allerlei veiligheidssystemen en het schoner en zuiniger maken van de mobiliteit. Hoe de mens omgaat met de nieuwe technieken ontbreekt nog in het programma. Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek gaat hier een bijdrage aan leveren. Met als doel de techniek beter te laten aansluiten bij het gedrag van de weggebruiker, zodat er in de praktijk effectiever gebruik gemaakt wordt van de innovaties.