Permanente verkeerseducatie
op school

Onze visie is permanente verkeerseducatie te bieden voor jong en oud in een vaste omgeving.

Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek dient een maatschappelijk belang, namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland. In 2017 waren er 613 verkeersdoden en 20.800 zwaargewonden met blijvend letsel. Ondanks dat dit een lichte daling is ten opzichte van 2016 is iedere verkeersdode er nog één te veel. Om dit probleem op te lossen is naast handhaving door de politie en verbetering van de infrastructuur, verkeerseducatie een vanzelfsprekendheid. Echter gebeurt dat nu nog te weinig en niet structureel.

icons/bike

Verbinden van verschillende
sectoren.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/binoculars

Samen het verkeer
veilig maken.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/loop

Continue innoveren en optimaliseren.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.