Permanente verkeerseducatie

Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek dient een maatschappelijk belang, namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland. In 2017 waren er 613 verkeersdoden en 20.800 zwaargewonden met blijvend letsel. Ondanks dat dit een lichte daling is ten opzichte van 2016 is iedere verkeersdode er nog één te veel.  Om dit probleem op te lossen is naast handhaving door de politie en verbetering van de infrastructuur, verkeerseducatie een vanzelfsprekendheid. Echter gebeurt dat nu nog te weinig en niet structureel.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 90 % van de verkeersongelukken wordt veroorzaakt door gedrag; menselijk falen. Het verbeteren van de kennis en vaardigheden wat het gedrag grotendeels bepaalt, kan dus een wezenlijk verschil uitmaken voor de verkeersveiligheid. Hier speelt het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek duidelijk op in.

Onze visie is permanente verkeerseducatie te bieden voor jong en oud in een vaste omgeving.

Hierbij starten we bij kinderen vanaf 4 jaar. Om te zorgen voor een continue leercurve gaat het centrum vele verschillende leeftijdsspecifieke thema’s gerelateerd aan verkeersveiligheid op een speelse en interactieve manier aanbieden. Tot 18 jaar zullen scholieren jaarlijks het centrum bezoeken. Naast dat het educatief is, moet het vooral ook leuk zijn. Schoolklassen zullen het centrum bezoeken, maar het moet ook een leuk uitje weg zijn met het gezin.

Vanaf 18 jaar richten we op bredere leeftijdsgroepen met algemene thema’s zoals veilig woon-werkverkeer, drank en drugs in het verkeer en een van de grootste boosdoeners op dit moment; het gebruik van mobiele apparaten in het verkeer.

De ultieme doelstelling van het centrum is het aantal verkeersdoden en zwaargewonden in Nederland terug te brengen naar nul. In onze ogen is iedere verkeersdode er één teveel.

In het centrum zullen onder andere de volgende onderdelen aanwezig zijn:

  • Verkeerstuin
  • Indoor verkeerseducatieplein gericht op kinderen uit het basis- en middelbaar onderwijs
  • Fietscontrolestraat
  • Logistic Experience Center met leerwerkbedrijf
  • Kantelsimulator
  • Dodehoek-opstelling
  • Leslokalen voor verkeerscursussen