Projecten en Pilots

De wereld staat niet stil en dagelijks vinden er innovaties plaats die van invloed zijn op het verkeer. Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wil weggebruikers voorbereiden op en begeleiden bij de innovaties in het verkeer. Het ontwikkelen van nieuwe verkeersprojecten gebeurt veelal via projecten en pilots in samenwerking met de regionale overheid, ondernemers en het onderwijs.

icons/connecting

Verbinden van verschillende sectoren

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/shake

Samen het verkeer
veilig maken.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/loop

Continue innoveren en optimaliseren.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

Projecten en Pilots

Om structurele en permanente verkeerseducatie voor alle leeftijdscategorieën te kunnen bieden ontwikkelen we samen met het onderwijs, de overheid en ondernemers nieuwe innovatieve verkeersprojecten.

Project

Glow Slow

In Nederland zijn er zo’n 23,4 miljoen fietsen. Hiermee kan wel gezegd worden dat Nederland een echt fietsland is. Dit heeft ook zo zijn gevolgen. Zo komen er jaarlijks 207 fietsers om het leven en raken duizenden mensen ernstig gewond in het verkeer. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 5 studenten aan de slag zijn gegaan met de verkeersveiligheid. Hierbij is specifiek gekeken naar de gevaarlijke oversteekpunten van de fietsstraat in Oss.

Infra