Sidekick-ADAS

De ontwikkelingen in de automotive branche gaan razendsnel. In de huidige auto’s zitten al meer dan 80 veiligheidssystemen (Advanced Driver Assistance Systems) waarvan de gebruiker zich eigenlijk niet bewust is of niet goed weet hoe hij deze moet gebruiken. Via onderzoek, doorontwikkeling en gerichte training willen we juist gebruik stimuleren. In dit project specifiek onder oudere automobilisten.

De naam Sidekick staat voor hulpje/maatje om aan te geven dat ADAS ouderen kunnen helpen bij het langer zelfstandig en veilig blijven rijden en zo ook de algemene verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Alleen ouderen begrijpen de geautomatiseerde rijhulpsystemen in auto’s niet altijd even goed en vinden ze daardoor minder zinvol. Dit terwijl de systemen een positieve bijdrage kunnen leveren aan rijcomfort en veiligheid. Deze systemen informeren of waarschuwen bijvoorbeeld bestuurders en nemen in sommige situaties de besturing van het voertuig over. Daar komt bij dat het aanpassingsvermogen van oudere bestuurders steeds minder wordt.

Ook het aanleren van veilig gebruik van ADAS middels training staat nog in de kinderschoenen. Communicatie over ADAS vanuit de fabrikanten is vooral gericht op marketing en besteedt weinig aandacht aan de functionaliteit of het gebruik ervan. Onbekend maakt in dit geval niet alleen onbemind, maar veroorzaakt ook tijdens het autorijden onveilige situaties.

Partners

Stap voor stap in de juiste richting

Het beoogd resultaat is een doelgroepgericht aangepast rijhulpsysteem (ADAS) en training die oudere automobilisten helpen om zelfstandig- en veiliger- te blijven rijden. Om dit te behalen worden verschillende stappen genomen.

Startpunt

Het onderzoek start met de inventarisatie bij de doelgroep om het eindproduct te laten aansluiten bij de belangen, behoeften en gedragingen van de oudere automobilist.

Aanpassen van het ADAS

Het aanpassen van een bestaand rijhulpsysteem (ADAS) voor de zijdelingse verplaatsing specifiek voor ouderen is de volgende stap.

Ontwikkelen training

Na het realiseren van het aangepaste ADAS kan de training ontwikkeld worden rekening houdend met de bevindingen uit de inventarisatie onder de doelgroep.

In de praktijk testen

De combinatie van de training en het rijhulpsysteem wordt in een praktijktest onderzocht. Uitgangspunt is om deze rijproeven zoveel mogelijk op de weg te laten plaatsvinden, onder begeleiding van een expert, waarbij uitgeweken wordt naar een rijsimulatiestudie indien er twijfels zijn over het borgen van de verkeersveiligheid tijdens het praktijkonderzoek.

Kenmerken van het project

In het kort samengevat

icons/connecting

Cocreatie

De beoogde producten worden in samenwerking met de technische universiteit, hogescholen en ICVL ontwikkeld voor, met en door het MKB.

icons/arrow-down

Inventarisatie doelgroep

Essentieel voor het slagen van het project is om met de doelgroep in gesprek te gaan en de belangen, behoeften en gedragingen van de oudere automobilist in kaart te brengen.

icons/food

Testen in de praktijk

Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek mede ontwikkelt en faciliteert. De specialisten van Smits Opleidingen voeren de testen uit.

icons/mail

Resultaten

Beoogd resultaat is een aangepast rijhulpsysteem (ADAS) en training specifiek afgestemd op oudere automobilisten. Uitgebreide disseminatie zal plaatsvinden in de vorm van presentaties, bijdrage aan congressen, artikelen in vakbladen, publicaties in andere media en de uitgave van een naslagwerk voor de mkb-bedrijven in de branche.

partner aan het woord

Wil je graag meer informatie?

Wil je meer weten over dit project of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord.