AMIGO

In het laatste decennium heeft de automotive industrie significante vooruitgang in techniek gezien (Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) en autonome voertuigen, die de gelegenheid bieden om de verkeersveiligheid, de efficiëntie en het comfort verbeteren. Echter het gebrek aan kennis en verwarring onder automobilisten over voertuigtechniek heeft nog steeds de overhand. In dit project wordt onderzocht hoe je veiligheidssystemen (specifiek lane-keeping assistance of adaptive cruise control) mee kunt nemen in de rijopleiding voor beginnende automobilisten.

De afkorting AMIGO komt van Automated Mobility traIninG prOgrams en vertaalt zich naar het ontwikkelen van trainingsprogramma’s om mensen bewust te maken van ADAS en het juiste gebruik ervan.

De standaard bronnen (zoals de handleiding van het voertuig, instructies van een verkoopmedewerker, online forums en na de aankoop training) geven onvoldoende en geen duurzame kennis aan automobilisten als het gaat om ADAS. Daar komt nog bij dat bestaande rijtrainingen en examens zich hoofdzakelijk focussen op rijden zonder assistentie en zijn de afgelopen 30 jaar bijna niet veranderd. Daarom, waar en hoe zouden automobilisten de nodige kennis en vaardigheden voor het veilig en effectief gebruik van ADAS kunnen verkrijgen?

Dit is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag:
Hoe zou de rijopleiding voor automobilisten aangepast kunnen worden om goed en effectief gebruik van ADAS te faciliteren?

Partners

Stap voor stap
in de juiste richting

Ontwikkeling van trainingskader

Door het combineren van leslokaal, online/virtual en praktijk trainingsmodules voor het overbrengen van adequate kennis en vaardigheden.

Testgroep en controlegroep

Er worden twee groepen van beginnende automobilisten samengesteld. Een groep zal traditioneel opgeleid worden volgens de opzet van bestaande rijopleidingen en de ander volgens de ontwikkelde training modules.

Uitvoering

Het ICVL mede ontwikkelt de trainingsmodule. De uitvoering van de rijopleidingen vindt plaats door Bruinsma Verkeersopleidingen en Smits Opleidingen.

Evaluatie

Via assessment procedures wordt beoordeeld welke impact de training met ADAS heeft gehad op de vaardigheden van de leerlingen. Hiervoor worden kritieke procesindicatoren (KPIs) bepaald via het gebruik van in-auto data, eye-tracking data en subjectieve metingen.

Kenmerken
van het project

icons/connecting

Cocreatie

Het onderzoek vereist expertise vanuit verschillende disciplines zoals menselijke factoren, automotive engineering en rijopleidingen. Deze worden vertegenwoordigd door de consortium partners.

icons/proces

Uitvoering test

Door Bruinsma verkeeropleidingen en Smits Opleidingen.

icons/check

Resultaten

Aangepaste rijopleiding met het juiste gebruik van ADAS (lane-keeping assistance of adaptive cruise control) erin verwerkt. Daarnaast zullen de verkregen inzichten dienen als basis voor vervolgonderzoek, welke het AMIGO kader zullen uitbreiden naar andere ADAS systemen en specifieke doelgroepen van automobilisten, zoals ouderen en jonge automobilisten.

partner aan het woord

Wil je graag meer informatie?

Wil je meer weten over dit project of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord.