Pilot zichtbaarheid op de fiets voor leerlingen

Samen met leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss is gekeken hoe we de zichtbaarheid op de fiets zouden kunnen verbeteren. Om kinderen te overtuigen van het belang en hen op een goede manier aan te spreken hebben we deze leerlingen gevraagd met ons mee te denken.

In samenwerking met onze partner 3M zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan met het kwalitatief hoogwaardige reflectiemateriaal van 3M en hebben verschillende ontwerpen voor de fiets gemaakt. Het winnende ontwerp is samen met Blomsma sign & safety uitgewerkt naar een product dat te bestellen is via onze webshop. In de onderstaande afbeelding is het winnende team te zien.

De innovatieve reflectiestrips in combinatie met een interactief lesprogramma gericht op inzicht en gedrag wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met verschillende stakeholders en experts waaronder bureau D&B en zal beschikbaar zijn voor scholen.

icons/rip

verkeersdoden onder fietsers in 2019

icons/person

van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door gedrag

icons/bike

gemiddeld per jaar aan ernstig gewonde fietsers

icons/arrow-down

Onder de jeugd de meeste verkeersdoden op de fiets in de leeftijd 12-18 jaar

Bron: CBS en SWOV (2019). Ernstig verkeersgewonden in Nederland.

Kenmerken
van het project

icons/binoculars

Vooronderzoek

Inventarisatie onder 50 leerlingen van het TBL om het lesprogramma en het innovatief product te laten aansluiten bij de belangen, behoeften en gedragingen van deze doelgroep.

icons/proces

Ontwikkeling van lesprogramma en lesmateriaal

De bevindingen uit het vooronderzoek worden meegenomen in het ontwikkelen van het lesmateriaal en het definitief ontwerp van de reflectiestrips.

icons/bike

Effectmeting

Bureau D & B voert een nulmeting en later een tweede meting uit om het effect van het lesprogramma op het gedrag op de fiets te meten.

icons/play

Uitvoering

Het nieuwe lesprogramma met bijbehorende lesmateriaal en reflectiestrips wordt op Het Hooghuis in de praktijk gebracht.

icons/check

Resultaat

Het definitieve lesprogramma/product is ook voor andere scholen beschikbaar.

Wil je graag meer informatie?

Wil je meer weten over dit project of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord.