Pilot zichtbaarheid op de fiets voor medewerkers

Na het vooronderzoek bij leerlingen over het verbeteren van de zichtbaarheid op de fiets, wordt in samenwerking met partners waaronder de gemeente Oss en bureau D&B het interactieve lesprogramma in combinatie met de innovatieve reflectiestrips vertaald naar een werkgeversgerichte aanpak.

Naast de overheid is het ook aan organisaties om hun gedeelde verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen dat hun medewerkers aan het einde van de dag weer veilig thuiskomen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personeel stopt niet bij de voordeur van het bedrijf. Veel bedrijven willen ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we dit in de praktijk kunnen brengen.

icons/bike

verkeersdoden onder fietsers in 2021

icons/person

van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen

icons/injury

ernstig verkeersgewonden in 2021. Die nooit meer 100% beter worden.

icons/euro

miljard euro kosten verkeersongevallen de maatschappij ieder jaar

Bron: CBS en SWOV (2021). Verkeersdoden in Nederland.

Kenmerken
van het project

icons/binoculars

Vooronderzoek

Inventarisatie onder medewerkers om het lesprogramma met reflectiestrips te laten aansluiten bij de belangen, behoeften en gedragingen van deze doelgroep.

icons/proces

Ontwikkeling van lesprogramma en lesmateriaal

De bevindingen uit het vooronderzoek van de pilot met leerlingen en de inventarisatie onder de doelgroep worden meegenomen in het ontwikkelen van het lesmateriaal.

icons/bike

Effectmeting

Bureau D & B voert een effectmeting uit om het effect van het lesprogramma op het gedrag op de fiets te meten. Concreet; hoeveel medewerkers zijn overtuigd en hebben de reflectiestrips op hun fiets geplakt?

icons/play

Uitvoering

Het nieuwe lesprogramma met bijbehorende lesmateriaal en reflectiestrips wordt bij de gemeente Oss in de praktijk gebracht.

icons/check

Resultaat

Het definitieve lesprogramma/product is ook voor andere bedrijven en instanties beschikbaar.

Wil je graag meer informatie?

Wil je meer weten over dit project of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord.