Projecten en Pilots

De wereld staat niet stil en dagelijks vinden er innovaties plaats die van invloed zijn op het verkeer. Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wil weggebruikers voorbereiden op en begeleiden bij de innovaties in het verkeer. Het ontwikkelen van nieuwe verkeersprojecten gebeurt veelal via projecten en pilots in samenwerking met de regionale overheid, ondernemers en het onderwijs.

icons/connecting

Verbinden van verschillende sectoren

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/shake

Samen het verkeer
veilig maken.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/loop

Continue innoveren en optimaliseren.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

Projecten en Pilots

Om structurele en permanente verkeerseducatie voor alle leeftijdscategorieën te kunnen bieden ontwikkelen we samen met het onderwijs, de overheid en ondernemers nieuwe innovatieve verkeersprojecten.

Project

Vrachtwagenongevallen op snelwegen

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over vrachtwagenongevallen op snelwegen is er een nieuw lesprogramma ontwikkeld. Hierbij kijken we naar het probleem en vertalen dit naar een werkgeversaanpak. Zo kunnen werkgevers hun gedeelde verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de veiligheid van hun chauffeurs onderweg.

Logistiek