Projecten en Pilots

De wereld staat niet stil en dagelijks vinden er innovaties plaats die van invloed zijn op het verkeer. Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wil weggebruikers voorbereiden op en begeleiden bij de innovaties in het verkeer. Het ontwikkelen van nieuwe verkeersprojecten gebeurt veelal via projecten en pilots in samenwerking met de regionale overheid, ondernemers en het onderwijs.

icons/connecting

Verbinden van verschillende sectoren

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/shake

Samen het verkeer
veilig maken.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

icons/loop

Continue innoveren en optimaliseren.

Met het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek kunnen jaarlijks duizenden kinderen verkeerseducatie verkrijgen.

Projecten en Pilots

Om structurele en permanente verkeerseducatie voor alle leeftijdscategorieën te kunnen bieden ontwikkelen we samen met het onderwijs, de overheid en ondernemers nieuwe innovatieve verkeersprojecten.

Pilot

Pilot zichtbaarheid op de fiets voor leerlingen

Samen met leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss is gekeken hoe we de zichtbaarheid op de fiets zouden kunnen verbeteren. Om kinderen te overtuigen van het belang en hen op een goede manier aan te spreken hebben we deze leerlingen gevraagd met ons mee te denken.

Educatie
MVO
Pilot

Pilot zichtbaarheid op de fiets voor medewerkers

Na het vooronderzoek bij leerlingen over het verbeteren van de zichtbaarheid op de fiets, wordt in samenwerking met stakeholders waaronder de gemeente Oss en bureau D&B het interactieve lesprogramma in combinatie met de innovatieve reflectiestrips vertaald naar een werkgeversgerichte aanpak.