Innovaties in het verkeer

De wereld staat niet stil en dagelijks vinden er innovaties plaats die van invloed zijn op het verkeer. Maar hoe zorgen we dat weggebruikers weten hoe ze met deze innovaties moeten omgaan en zelfs actief gaan gebruiken in het verkeer? Maar ook hoe zorgen we dat de kloof tussen de techniek en het menselijk gedrag wordt verkleind? In samenwerking zien wij de oplossing.

Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wil weggebruikers voorbereiden op en begeleiden bij innovaties in het verkeer door hen het zelf te laten ervaren in een veilige omgeving via simulatieopstellingen of interactieve lesprogramma’s. Én ontwikkelaars en studenten de kans geven onderzoek te doen naar hoe weggebruikers reageren op hun nieuwe technieken. Dit doen we in samenwerking met het onderwijs, ondernemers en de overheid in pilots en projecten.

icons/connecting

Verbinden van verschillende
disciplines

Ieder is sterk in zijn vakgebied, maar om het menselijk gedrag te koppelen aan de techniek en innovaties is samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk. Partners kunnen elkaar vinden in het Innovatiecentrum.

icons/result

Onderzoek in de praktijk brengen

Onderzoek doen is één ding, maar vaak is een testlocatie in de vorm van een fysieke locatie, een aangepast lesvoertuig of alleen al het delen van praktijkervaringen een belangrijke onderdeel van het onderzoek. Het Innovatiecentrum faciliteert hierin.

icons/loop

Continue innoveren en optimaliseren

Onderzoeken of weggebruikers de innovatie begrijpen en/of goed toepassen is van groot belang. Maar na één onderzoek of pilot stopt het niet. De meerwaarde ligt in het leggen van verbindingen tussen verschillende pilots en doorontwikkeling van bestaand onderzoek of innovaties.

Projecten & Pilots

Als het gaat om innovaties in het verkeer dan hebben we het over innovaties in de infra, in de mobiliteit en in de logistiek. Deze laatste lijkt een vreemde eend in de bijt, maar bedenk dan dat de beroepschauffeurs één van de grootste beroepsgroep is in Nederland en hier een groot aandeel heeft in de verkeersveilig- of onveiligheid. Structurele innovatieve verkeerseducatie moet er voor zorgen dat de mens meegenomen wordt in de innovaties en veilig kan (blijven) deelnemen in het verkeer. Op dit moment lopen er al verschillende pilots en projecten.

Project

AMIGO

In het laatste decennium heeft de automotive industrie significante vooruitgang in techniek gezien (ADAS) en autonome voertuigen. Echter het gebrek aan kennis en verwarring onder automobilisten over voertuigtechniek heeft nog steeds de overhand. In dit project wordt onderzocht hoe je veiligheidssystemen (specifiek lane-keeping assistance of adaptive cruise control) mee kunt nemen in de rijopleiding voor beginnende automobilisten.

Mobiliteit
Logistiek
Project

Vrachtwagenongevallen op snelwegen

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over vrachtwagenongevallen op snelwegen is er een nieuw lesprogramma ontwikkeld. Hierbij kijken we naar het probleem en vertalen dit naar een werkgeversaanpak. Zo kunnen werkgevers hun gedeelde verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de veiligheid van hun chauffeurs onderweg.

Project

Sidekick-ADAS

De ontwikkelingen in de automotive branche gaan razendsnel. In de huidige auto’s zitten al meer dan 80 veiligheidssystemen (Advanced Driver Assistance Systems) waarvan de gebruiker zich eigenlijk niet bewust is of niet goed weet hoe hij deze moet gebruiken. Via onderzoek, doorontwikkeling en gerichte training willen we juist gebruik stimuleren. In dit project specifiek onder oudere automobilisten.

Mobiliteit
Mobiliteit
Project

Electric Entry

Steeds meer elektrische auto’s worden er verkocht, maar onder jongeren blijkt er weerstand te bestaan tegen elektrisch rijden. Ook kan de opkomst van de elektrische auto voor een forse toename van het aantal zwaargewonden zorgen. Onderzoek naar acceptatie en voordelen van het al tijdens de rijlessen gebruik maken van een elektrische auto worden op initiatief van ICVL in dit project onderzocht.

Pilot

Pilot zichtbaarheid op de fiets voor leerlingen

Samen met leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss is gekeken hoe we de zichtbaarheid op de fiets zouden kunnen verbeteren. Om kinderen te overtuigen van het belang en hen op een goede manier aan te spreken hebben we deze leerlingen gevraagd met ons mee te denken.

Educatie
Infra
Project

Glow Slow

In Nederland zijn er zo’n 23,4 miljoen fietsen. Hiermee kan wel gezegd worden dat Nederland een echt fietsland is. Dit heeft ook zo zijn gevolgen. Zo komen er jaarlijks 207 fietsers om het leven en raken duizenden mensen ernstig gewond in het verkeer. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 5 studenten aan de slag zijn gegaan met de verkeersveiligheid. Hierbij is specifiek gekeken naar de gevaarlijke oversteekpunten van de fietsstraat in Oss.

Ook interesse om deel te nemen?

Heb je een innovatie of een idee om de verkeersveiligheid te verbeteren en zoekt je een partner om het verder te ontwikkelen? Meld je dan hieronder aan, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.