Innovaties

De wereld staat niet stil en dagelijks vinden er innovaties plaats die van invloed zijn op het verkeer. Het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek wil weggebruikers voorbereiden op en begeleiden bij de innovaties in het verkeer.

Dit willen we bewerkstelligen met simulatieopstellingen en interactieve lesprogramma’s waar weggebruikers de innovaties zelf kunnen ervaren en door onderzoek te starten met studenten, ondernemers en de overheid die leiden tot nieuwe lesprogramma’s of producten.

Het is vooral gericht op het verkleinen van de kloof tussen de ontwerper van de innovatie en de gebruiker. Onderzoekers kunnen meteen testen of de innovaties goed door de weggebruikers begrepen worden en op de juiste manier toegepast worden.

Interesse in het tonen van uw innovatie in het nieuwe centrum en/of een mogelijke samenwerking met studenten? Neem contact met ons op.

Innovaties in de infra

In het centrum komt een proeflab voor innovaties in de infrastructuur. Dit is een plaats waar organisaties die willen innoveren, ontwikkelaars en studenten samenkomen en de laatste ontwikkelingen in de infrastructuur kunnen tonen. Onderzoek naar het gedrag van mens bij het gebruik van deze innovaties wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Bovendien biedt het centrum de mogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren om de innovaties te presenteren. 

De Weg van de Toekomst

In het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek vestigt zich ook het informatie- en communicatiecentrum ‘Weg van de Toekomst’. Verschillende innovaties die worden toegepast op de Nederlandse wegen zullen tentoongesteld worden buiten op het manoeuvreerterrein, in de ontvangstruimte en verspreid door het gebouw.

Innovaties in de mobiliteit

Verschillende innovaties in de mobiliteit zullen in het centrum als simulatieopstelling of via interactieve programma’s zelf te ervaren zijn. Denk aan de systemen van een zelfrijdende auto of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), waarbij bezoekers in een veilige omgeving deze systemen kunnen testen.

Ook de overstap naar alternatieve brandstoffen en verduurzaming in de mobiliteit komen aan bod. Een mooi voorbeeld is de solarauto van het solarteam Eindhoven. Zij zijn verbonden aan het innovatiecentrum en de gedachte is om een klein model van de solarauto in het proeflab voor de mobiliteit te plaatsen. Scholieren kunnen het model als bouwpakket dan zelf in elkaar zetten en de techniek erachter leren te begrijpen. Door kennis en inzicht kunnen zij later bewuste keuzes maken.

Het Logistic Experience Center

In het Logistic Experience Center komt het kennismaken met de logistieke sector en het ‘zelf ervaren´ door de jeugd voorop te staan. Zo zal er o.a. een doorkijk zijn naar het leerwerkbedrijf. Via een groot raam kunnen leerlingen zien hoe het er in een magazijn echt aan toe gaat. Het is veel meer dan een loods en een heftruck. Via proefopstellingen kunnen zij zelf ervaren hoe het is om in de logistiek te werken en geïnspireerd raken door de innovaties. Uiteindelijk hopen we hen te enthousiasmeren voor het vakgebied.

Opdrachten als middelbare scholieren laten spelen met de laatste software ontwikkelingen en het op speelse wijze picken van orders met behulp van mini-heftrucks voor basisschoolleerlingen zijn enkele voorbeelden die terugkomen in het centrum.

In relatie tot verkeersveiligheid speelt de logistiek een grote rol. Dit zou je op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar het is de grootste beroepsgroep in Nederland met wel meer dan 180.000 beroepschauffeurs. Het ontwikkelen van nieuwe programma’s om hen dagelijks veiliger te laten deelnemen aan het verkeer is dan ook een onderdeel in het centrum. Een actueel programma is het voorkomen van vrachtwagenongelukken op snelwegen. En wat is de rol van de chauffeur hierbij? Meer hierover is te lezen onder projecten.